BREAKING NEWS

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการที่ผ่อนปรน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการที่ผ่อนปรน
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการที่ผ่อนปรน
ทต.วิชิต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลวิชิต ทต.วิชิต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลวิชิต
ทต.วิชิต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลวิชิต
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต มั่นใจ หลังรัฐบาลผ่อนปรนระยะที่ 2 เปิดให้บริการได้ 17 พ.ค. นี้ ย้ำคุมเข้มมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ปลอดภัยสูงสุด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต มั่นใจ หลังรัฐบาลผ่อนปรนระยะที่ 2 เปิดให้บริการได้ 17 พ.ค. นี้ ย้ำคุมเข้มมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ปลอดภัยสูงสุด
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต มั่นใจ หลังรัฐบาลผ่อนปรนระยะที่ 2 เปิดให้บริการได้ 17 พ.ค. นี้ ย้ำคุมเข้มมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ปลอดภัยสูงสุด
“จังซีลอน” พร้อมเปิดให้บริการ 17 พ.ค. นี้ ยกระดับคุมเข้ม 7 มาตรการหลัก “Shop safely with Jungceylon”  สร้างมาตรฐานใหม่ ช้อปปิ้งอย่างปลอดภัยขั้นสูงสุด “จังซีลอน” พร้อมเปิดให้บริการ 17 พ.ค. นี้ ยกระดับคุมเข้ม 7 มาตรการหลัก “Shop safely with Jungceylon” สร้างมาตรฐานใหม่ ช้อปปิ้งอย่างปลอดภัยขั้นสูงสุด
“จังซีลอน” พร้อมเปิดให้บริการ 17 พ.ค. นี้ ยกระดับคุมเข้ม 7 มาตรการหลัก “Shop safely with Jungceylon” สร้างมาตรฐานใหม่ ช้อปปิ้งอย่างปลอดภัยขั้นสูงสุด
ตู้ปันสุขในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกือบ40แห่งแบ่งปันอาหารผู้ประสบภัยโควิดผู้ร่วมบุญเผยดีใจที่ได้ร่วมช่วยเหลือแบ่งปันผู้ประสบภัย ตู้ปันสุขในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกือบ40แห่งแบ่งปันอาหารผู้ประสบภัยโควิดผู้ร่วมบุญเผยดีใจที่ได้ร่วมช่วยเหลือแบ่งปันผู้ประสบภัย
ตู้ปันสุขในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกือบ40แห่งแบ่งปันอาหารผู้ประสบภัยโควิดผู้ร่วมบุญเผยดีใจที่ได้ร่วมช่วยเหลือแบ่งปันผู้ประสบภัย
ภูเก็ตปลูกไม้โกงกาง กว่า 400 ต้น สร้างความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุลระบบนิเวศ ภูเก็ตปลูกไม้โกงกาง กว่า 400 ต้น สร้างความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุลระบบนิเวศ
ภูเก็ตปลูกไม้โกงกาง กว่า 400 ต้น สร้างความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุลระบบนิเวศ
เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมแล้ว สำหรับการแจกจ่ายถุงอุปโภค บริโภค รอบที่ 2 เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมแล้ว สำหรับการแจกจ่ายถุงอุปโภค บริโภค รอบที่ 2
เทศบาลตำบลวิชิตพร้อมแล้ว สำหรับการแจกจ่ายถุงอุปโภค บริโภค รอบที่ 2
มติที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 23/2563 วันที่ 28 เมษายน 2563 มติที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 23/2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
มติที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 23/2563 วันที่ 28 เมษายน 2563
โรงครัวพระราชทานจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 แห่งใน 3 อำเภอของภูเก็ต โรงครัวพระราชทานจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 แห่งใน 3 อำเภอของภูเก็ต
โรงครัวพระราชทานจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 แห่งใน 3 อำเภอของภูเก็ต
ทต.วิชิตเดินหน้า รณรงค์แจกหน้ากากผ้า เจลล้างมือ พร้อมสื่อให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโควิด-19 ทต.วิชิตเดินหน้า รณรงค์แจกหน้ากากผ้า เจลล้างมือ พร้อมสื่อให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโควิด-19
ทต.วิชิตเดินหน้า รณรงค์แจกหน้ากากผ้า เจลล้างมือ พร้อมสื่อให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโควิด-19

Magazine

ad

Cover story

Open Phuket Lifestyle Magazine (Free Copy) Lifestyle Magazine