BREAKING NEWS

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1
เทศบาลตำบลวิชิต โดยกองสวัสดิการสังคม จัดพิธีเปิดโครงการร้อยรักถักดวงใจ (รุ่นที่ 3) เทศบาลตำบลวิชิต โดยกองสวัสดิการสังคม จัดพิธีเปิดโครงการร้อยรักถักดวงใจ (รุ่นที่ 3)
เทศบาลตำบลวิชิต โดยกองสวัสดิการสังคม จัดพิธีเปิดโครงการร้อยรักถักดวงใจ (รุ่นที่ 3)
เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้และพ่นฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้และพ่นฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้และพ่นฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการรณรงค์การป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการรณรงค์การป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการรณรงค์การป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
นายกเมืองป่าตองยกเลิกทุกกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปิดโรงเรียนทำความสะอาด คุมเข้มโควิด-19 ระลอกใหม่ นายกเมืองป่าตองยกเลิกทุกกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปิดโรงเรียนทำความสะอาด คุมเข้มโควิด-19 ระลอกใหม่
นายกเมืองป่าตองยกเลิกทุกกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปิดโรงเรียนทำความสะอาด คุมเข้มโควิด-19 ระลอกใหม่
เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการกายภาพบำบัดรู้เท่าทันป้องกันเข่าเสื่อม ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการกายภาพบำบัดรู้เท่าทันป้องกันเข่าเสื่อม ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการกายภาพบำบัดรู้เท่าทันป้องกันเข่าเสื่อม ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลวิชิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลวิชิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลวิชิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดภูเก็ด ครั้งที่ 17 หมวด ขข ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดภูเก็ด ครั้งที่ 17 หมวด ขข
ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดภูเก็ด ครั้งที่ 17 หมวด ขข
เซ็นทรัล ภูเก็ต เชิญคุณร่วมเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาส เซ็นทรัล ภูเก็ต เชิญคุณร่วมเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาส
เซ็นทรัล ภูเก็ต เชิญคุณร่วมเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาส
เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2563

Magazine

ad

Cover story

Open Phuket Lifestyle Magazine (Free Copy) Lifestyle Magazine